1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu bao gồm:

Chúng tôi thu thập dữ liệu để thực hiện giao hàng: tên, điện thoại, email, địa chỉ

Chúng tôi cám kết không sử dụng trái phép thông tin của bạn và mua bán thông tin cho bên thứ 3 khác

2. Phạm vi sử dụng thông tin

- Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích giao hàng.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Email: webmaster@patechay.info

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

- Khách hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc email: webmaster@patechay.info để cập nhật thông tin

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của khách hàng chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

096.939.99.80